Hoppa till innehållet

Konstruktioner som sträcker sig under allmänna områden

Suomeksi

Placering av permanenta konstruktioner under ett gatuområde

Stadens Planeringsanvisningar om konstruktioner som byggs under allmänna områden berättar om hur man ska förfara när ett byggnadsobjekts konstruktioner sträcker sig under gator eller parker. Anvisningarna ställer även upp riktlinjer för vad som ska beaktas vid planering av sådana konstruktioner.

Man ska alltid söka om placeringstillstånd för konstruktioner som sträcker sig under park- och gatumark hos enheten för områdesanvändning och -övervakning.Man ska redan när planeringen av ett projekt inleds vara i kontakt med de sakkunniga vid enheten för områdesanvändning och -övervakning. Bygglov för byggnadsobjektet söks hos byggnadstillsynen.06.12.2019 12:26