Suoraan sisältöön

Hälsoskyddet

Hälsoskyddet har som mål att förebygga, minska och eliminera sanitära olägenheter i livsmiljön.

Hälsoskyddstillsyn utövas bland annat i inrättningar som levererar hushållsvatten, bassänglokaler, på badstränder, i bostäder, daghem, skolor, vårdinrättningar, barnskyddsenheter, inkvarteringslokaler, skönhetssalonger, tatueringsstudior och solarier, idrotts- och motionslokaler och allmänna bastur.

Hälsoskyddstillsyn utövas genom att inspektera objekt, analysera prov (hushålls- och bassängvatten samt vatten på badstränder) samt genom att behandla upplysningar från invånare och kunder.

Planerad hälsoskyddstillsyn (bl.a. inspektioner) är i regel avgiftsbelagd (länk till taxan). Även tagning av vattenprov är avgiftsbelagt för företagaren. Då är det i regel laboratoriet som tar och undersöker proven som fakturerar för provtagningen och analysen.

Du kan ta kontakt med miljötjänsterna om du behöver råd eller vill anmäla en hygienisk eller sanitär olägenhet:DELA
06.12.2019 13:09

Råttobservationer

Utrotningen av råttor och andra skadedjur är på fastighetsägarens ansvar. Råttor inom Helsingfors grön- och gatuområden kan också anmälas direkt till stadsmiljösektorns kundtjänst.

Läs mera