Suoraan sisältöön

Anmälningar enligt hälsoskyddslagen

En anmälan enligt hälsoskyddslagen ska göras om ibruktagande av följande lokaler, ändring av verksamheten eller byte av företagare:

Verksamheten registreras i miljötjänsternas register utifrån anmälan. Registreringen är avgiftsbelagd (miljöhälsovårdens taxa).

Ta kontakt med enheten för miljöhälsa om du behöver hjälp med att göra anmälan:

  • Rådgivning i frågor kring bassänglokaler och badstränder: uimavesilaatuvalvonta@hel.fi
  • Rådgivning i frågor kring hälsoskydd (bl.a. daghem, skolor, inkvarteringslokaler, skönhetssalonger, motions- och idrottslokaler, bastur): ytoposti.ymk@hel.fi

HälsoskyddslagDELA
06.12.2019 13:11