Hoppa till innehållet

Anmälningar och anvisningar

Anmälningar enligt hälsoskyddslagen

En företagare ska anmäla om ibruktagande av följande lokaler, ändring av verksamheten, byte av företagare eller nedläggning av verksamheten:

 • Daghem, klubblokal för barn eller lekpark
 • Skola eller läroanstalt
 • Verksamhetsenhet inom socialvården som ger fortlöpande vård
 • Skönhetssalong (Om skönhetssalonger hemma ska anmälan om ibruktagande göras bara om det bedrivs verksamhet där hud går sönder, såsom microblading. Men om det har reserverats helt separata faciliteter för skönhetssalongen, t.ex. en innergårdsbyggnad eller ett garage, ska en anmälan göras. Man behöver inte göra anmälan om frisörstjänster.)
 • Tatueringsstudio
 • Solarium
 • Konditionssal eller motionslokal
 • Hotell eller annan inkvarteringslokal
 • Allmän bastu (Man behöver inte anmäla om det är frågan om beställningsbastu.)
 • Simhall eller bassänglokal
 • Badstrand
 • Flyktingförläggning

Att göra anmälan

Du kan göra en anmälan på adressen ilppa.fi. I samma tjänst kan du även anmäla om försäljning eller servering av mat. 

Du kan göra anmälan även med en anmälningsblankett (pdf), som du kan skicka per post eller e-post.

Vänligen observera innan du gör en anmälan

 1. Då du gör en anmälan i ilppa behöver du en Suomi.fi-fullmakt från det företag som du vill göra en anmälan för.
 2. Du behöver information om verksamheten och lokalerna. Det är viktigt att du under punkten ”beskrivning av verksamheten” berättar om alla tjänster som erbjuds. Då du gör en ändringsanmälan ska du också berätta vad som förändras i verksamheten eller lokalerna.
 3. Du behöver en uppdaterad planritning över lokalerna som bilaga till anmälan. Lokalernas tappställen ska synas i planritningen.

Ärendet behandlas på följande sätt

 1. Man går igenom din anmälan och granskar att uppgifterna är tillräckliga för registrering. Vid behov ber man om ytterligare information.
 2. Den verksamhet som du anmält registreras och du får ett intyg om registreringen. Intyget skickas vanligen till den e-postadress som du angett. Om du inte har angett någon e-postadress, eller om du i anmälningsblanketten särskilt bett om det, skickas intyget per post. Om du har gjort anmälan i Ilppa syns dina uppgifter nu där.
 3. Genom din anmälan får tillsynsmyndigheten information om din verksamhet och verksamheten övervakas regelbundet. I fortsättningen övervakas verksamheten till exempel genom kontroller. Din verksamhet kontrolleras för första gången vanligen inom 3–12 månader från den tidpunkt då anmälan har kommit fram.

Registrering av anmälan och kontrollerna är avgiftsbelagda för företaget, avgifter (pdf).

Anvisningar

I dessa anvisningar kan du läsa om krav på och rekommendationer för olika lokaler. Du kan utnyttja dem vid planering av lokaler eller om du funderar på om en lokal är lämplig för din verksamhet. Därtill finns det en anvisning om egenkontroll.

Om du behöver råd eller mer information07.11.2022 09:17