Hoppa till innehållet

Aktuellt om livsmedelstillsyn

Den nya livsmedelslagen och årlig grundavgift för tillsyn år 2022

Den nya livsmedelslagen trädde i kraft 21.4.2021 och dess väsentliga förändringar gäller avgifter. Utöver inspektionsavgifter, kommer kommunen från och med början av år 2022 att ta ut en grundavgift för tillsyn, som möjliggör rådgivande tillsynsarbete. Grundavgiften för tillsyn är årligen 150 euro per tillsynsobjekt. Grundavgiften för tillsyn tas inte ut hos registrerade primärproduktionsställen, lanthandlar eller allmännyttiga samfund som till exempel bistånds-aktörer.
Den nya livsmedelslagen 297/2021

Livsmedelsverkets förordning gällande livsmedelstillsynens information om kontrollerna

Livsmedelsverket har uppdaterat förordningen gällande livsmedelstillsynens information om kontrollerna. Den nya förordningen trädde i kraft 8.10.2021.

Behovet att uppdatera förordningen har uppkommit på grund av ändringarna i livsmedelslagen, där det har specificerats, hur OIVA-rapporten skall publiceras på internet-sidorna. Med förordningen förpliktigas livsmedelstillsynsmyndigheterna att publicera resultaten av tillsynen som OIVA-rapporter och aktörerna att publicera sina egna kontrollresultat.
Livsmedelsverkets förordning 12/2021 (på fnska)

Tillsynen i butiker och andra lokaler enligt lagen om smittsamma sjukdomar

Helsingfors stads miljötjänster övervakar de utsatta kraven enligt lagen om smittosamma sjukdomar, i bland annat butiker till slutet av år 2021. Behovet av tillsyn varierar enligt coronasituationen och besluten givna av regionförvaltningsverket. Kraven gällande förebyggande av coronaspridning gäller i stor utsträckning både privata och offentliga lokaler och aktörer. Regionförvaltningsverket ansvarar över tillsynen av restaurangerna enligt lagen om smittsamma sjukdomar.

Anvisningarna för hygienarrangemang och säkerhetsavstånd kontrolleras i samband med den normala tillsynen. Ytterligare utförs kontroller på basis av den epidemiologiska bedömningen och på regionförvaltningens begäran.

Frågor och svar gällande kraven för lagen om smittsamma sjukdomar har riksomfattat samlats ihop av regionförvaltningsverkets sidor. Regionförvaltningsverket upprätthåller även coronainformation. Mer information om tolkningarna i lagen om smittsamma sjukdomar gällande företagen ges per e-post koronainfo@avi.fi eller telefon på numret: 0295 016 666, må–fr kl. 8–11.30 och 12.30–16.

Kundrespons gällande kraven för lokalerna i Helsingfors enligt lagen om smittsamma sjukdomar kan skickas till kundrespons04.01.2022 13:41