Suoraan sisältöön

Anmälningar och ansökningar

I sidfoten på respektive blankett finns en returadress dit den ifyllda blanketten kan skickas.

Den elektroniska blanketten kan fyllas i direkt på Internet. Den elektroniska blanketten kräver identifiering med till exempel bankkoder och en e-postadress

Anmälan om livsmedelslokaler (livsmedelslagen § 13, en ny lokal, väsentlig förändring av verksamheten, förändring av företagare, upphörande eller upphävande av verksamheten). För att försnabba behandlingen, vänligen bifoga en ritning med möbelteckning till anmälan. Anmälan om livsmedelslokaler såsom:

 • livsmedelsaffärer
 • kiosker
 • restauranger
 • kaféer
 • bagerier
 • färdigmatskök  
 • lager,
 • icke tillfällig försäljning, bland annat torgförsäljning och rörliga livsmedelslokaler
 • E-form (webblankett)
 • Word
 • Pdf

Ansökan om godkännande av anläggningsverksamhet (Ansökan enligt 14 § i livsmedelslagen)

Livsmedelslokaler som hanterar animala livsmedel före detaljförsäljning.

Anmälningsblankett för aktörer som hanterar kontaktmaterial (Anmälan enligt 26 § i livsmedelslagen)

Informering om försäljning från mobil livsmedelslokal (15a § i livsmedelslagen)
(tidigare benämning: Anmälan om tillfällig försäljning eller servering)

Anmälan om primärproduktionsställe eller anmälan om transport av primärproduktionsprodukter

Första ankomsttillsyn över livsmedel (Livsmedelsverket)

De blanketterna som gäller första ankomstplatserna finns till hands endast på finska pga. Livsmedelsverkets webbplats är under ombyggnadDELA
24.03.2020 15:56