Hoppa till innehållet

Hemmet som livsmedelslokal

Om hanteringen av livsmedel avsedda för försäljning sker hemma samt är professionell och regelbunden ska hemmet registreras som livsmedelslokal. Verksamheten som utövas i bostaden får inte orsaka buller- eller luktproblem eller andra olägenheter för grannarna. Innan hemmet registreras som livsmedelslokal ska man alltid säkerställa att det inte finns något hinder för verksamheten från fastighetsägarens eller dennes representants sida (husbolagets disponent, styrelsens ordförande eller hyresvärden). Tillverkning, hantering och lagring av livsmedel hemma är möjligt, med undantag för anläggningsverksamhet. Med anläggningsverksamhet avses hantering av livsmedel av animaliskt ursprung, såsom på en korvfabrik eller ett fiskrökeri.

För professionell hantering av livsmedel hemma ska en anmälan om livsmedelslokal lämnas in till enheten för livsmedelssäkerhet senast fyra (4) veckor innan verksamheten inleds. Anmälningsblanketten för registrering finns på Helsingfors stads webbplats. Anmälan kan göras genom att fylla i blanketten på stadens webbplats. Om behandlingen av anmälan skickas ett registreringsbevis, och uppgifterna om livsmedelslokalen sparas i tillsynsdatasystemet. Behandlingen av anmälan är avgiftsbelagd (160 euro). Om det sker ändringar i verksamheten eller den avslutas ska även detta anmälas till enheten för livsmedelssäkerhet.

Småskalig verksamhet, till exempel bakning för försäljning ett par gånger i månaden, kräver ingen registrering. Enligt Livsmedelsverket kan man driva en popup-restaurang i tolv dagar under ett kalenderår innan man behöver göra en anmälan om livsmedelslokal för verksamheten.

Anvisningar för livsmedelslokal hemma (Pdf)26.05.2021 15:40