Suoraan sisältöön

Import av animaliska livsmedel

Import från andra EU-länder

Aktörerna ska lämna in anmälningar när verksamheten inleds och avslutas samt månatliga anmälan med sammandrag om mottagna animaliska livsmedel.

Ändringen (1397/2019) av livsmedelslagen (23/2006) medför förändringar i första ankomsttillsynen. Tillsynen av animaliska livsmedel som införs från den inre marknaden (första ankomsttillsyn) ingår nu i den övriga livsmedelstillsynen som görs i kommunerna, den s.k. Oiva-tillsynen.

Den månatliga rapporteringen av mottagna animaliska livsmedel från den inre marknaden fortsätter tillsvidare på nuvarande sätt. Månatliga rapporter ska skickas till Livsmedelsverket (Ruokavirasto).

Anmälan om inledande, ändring eller avslutande av första ankomstverksamhet ska skickas via e-post till elintarviketurvallisuus@hel.fi. Anmälan kan skickas med Livsmedelsverkets blankett (länken hittas nedan).

Kommande förändringar i anmälan och rapportering kommer att informeras på Livsmedelsverkets websidan (länken hittas nedan). Livsmedelsföretag i Helsingfors kan, vid behov, ta kontakt via e-postadressen elintarviketurvallisuus@hel.fi  DELA
09.01.2020 13:28