Suoraan sisältöön

Import och export av livsmedel

Import från andra EU-länder

Evira (Livsmedelssäkerhetsverket) har tillsynen över första ankomstplatser. Helsingfors stads livsmedelsenhet deltar i den praktiska kontrollen.

Aktörerna ska lämna in anmälningar när verksamheten inleds och avslutas samt anmälningar om partier (aktörens för första ankomster månatliga anmälan med sammandrag om mottagna animala livsmedel) till Livsmedelsverket.

Helsingfors stads livsmedelssäkerhetsenhet handlägger godkännandet av lokaler som är belägna i Helsingfors.

Första ankomsttillsyn över livsmedel (Livsmedelsverket)

De blanketterna finns till hands endast på finska pga. Livsmedelsverkets webbplats är under ombyggnad

  DELA
06.12.2019 13:09