Hoppa till innehållet

Planen för livsmedelstillsyn

Helsingfors stadsmiljösektorns miljötjänster kontrollerar säkerheten hos livsmedel och att de är av god sanitär kvalitet samt att livsmedelsbestämmelserna och lagstiftningen om livsmedel följs.

I praktiken kontrollerar livsmedelsmyndigheterna verksamheten i livsmedelslokalerna under hela livscykeln: från etablerandet till att verksamheten avslutas.

Tillsynen riktas riskbaserat på tillverkningen, transporterna, lagringen, exporten, importen, försäljningen, serveringen och andra överlåtelser samt marknadsföringen av livsmedel.

Syftet med livsmedelstillsynen är att:

  • trygga tillbörlig kvalitet och säkerhet hos livsmedel för konsumenterna
  • skydda konsumenterna mot sanitära olägenheter och ekonomiska förluster som orsakas av livsmedel
  • säkerställa att konsumenterna får tillräckliga och sanningsenliga upplysningar om livsmedel för sina val.


06.12.2019 13:07