Hoppa till innehållet

Tillsynen av djurens hälsa och välbefinnande

Kommunen ska utarbeta en plan i enlighet med veterinärvårdslagen för de veterinärtjänster som den ordnar samt för ordnandet av djurens hälsa och välbefinnande inom sitt område.

Planen ska omfatta upplysningar om sättet för produceringen av veterinärtjänster, om deras tillgänglighet, kvalitet och dimensionering samt om de inspektioner, provtagningar och övriga åtgärder som omfattas av tillsynen.

Vid planeringen av tjänsternas dimensionering ska tjänsterna som erbjuds av privata producenter av veterinärtjänster inom kommunens område beaktas.

 

 06.12.2019 13:07