Hoppa till innehållet

Tillsynsplanen för hälsoskyddet

Målet med hälsoskyddet är att upprätthålla och främja människornas hälsa. Målet med tillsynen är att förebygga, minska och eliminera sanitära olägenheter i livsmiljön. Tillsynen över hälsoskyddet gäller bland annat inrättningar som levererar hushållsvatten, bassänglokaler, badstränder, bostäder, daghem, skolor, vårdinrättningar, barnskyddsenheter, inkvarteringslokaler, skönhetssalonger, tatueringsstudior och solarier, idrotts- och motionslokaler samt allmänna bastur.

Enligt hälsoskyddslagen ska kommunen utarbeta och godkänna en tillsynsplan för hälsoskyddet för regelbunden tillsyn. Tillsynsplanen omfattar tillsyn enligt hälsoskyddsplanen samt annan tillsyn över hälsoskyddet som utövas av Helsingfors stads miljötjänster.

Tillsynen enligt tillsynsplanen för hälsoskyddet är i regel avgiftsbelagd (miljöhälsovårdens taxa).

Ta kontakt med miljötjänsterna:

  • Livsmedelsrådgivning (hushållsvatten), tfn 09 310 14000
  • Rådgivning i frågor kring bassänglokaler och badstränder: kymp.uimavesilaatuvalvonta@hel.fi
  • Rådgivning i frågor kring hälsoskydd (bl.a. daghem, skolor, inkvarteringslokaler, skönhetssalonger, motions- och idrottslokaler, bastur): kymp.ytyposti@hel.fi


02.04.2020 09:29