Hoppa till innehållet

Tillsynsplanen över tobaks- och läkemedelslagen

Tillsynen omfattar försäljningen av tobaksprodukter, elcigaretter och nikotinvätskor samt att rökningsförbud och -begränsningar iakttas. Även rökningsartiklar, tobakssurrogat och tobaksimitationer omfattas av tillsynen. Därutöver utövar man tillsyn över försäljningen av nikotinpreparat enligt läkemedelslagen.

Tobakslagen förutsätter en plan för tillsynen övertobakslagen (pdf) av kommunen. Planen ger en omfattande bild av vad tobakstillsynen går ut på och hur tillsynen genomförs. I Helsingfors finns en kombinerad plan för tillsynen över tobaks- och läkemedelslagen.

Enligt tobakslagen tar kommunen ut en försäljningspunktsspecifik avgift enligt miljöhälsovårdens taxa (pdf) som den årligen godkänt av den som har beviljats detaljhandelstillstånd enligt den nya eller gamla tobakslagen samt av den som har gjort en anmälan om partihandel enligt den nya tobakslagen. Alla kostnader för tillsynen enligt tobaks- och läkemedelslagen täcks med inkomsterna från de årliga avgifterna för tillsynen över försäljning. Annan tillsyn enligt tobaks- och läkemedelslagen är därmed avgiftsfri.

Du kan kontakta enheten för miljöhälsa per e-post: kymp.tupakkalupa@hel.fi18.01.2021 13:17