Hoppa till innehållet

Miljöansvarsfullhet vid evenemang

Redan under de första metrarna när ett evenemang arrangeras ska man beakta eventuella konsekvenser för miljön och försöka finna lösningar för att minska dem.

Konsekvenserna från evenemang för miljön uppstår bland annat av ökad trafik, ljudåtergivning, servering, transporter och upphandlingar. Till exempel en dåligt skött avfallshantering försämrar publikens trivsamhet och orsakar nedskräpning, som kan skapa olägenheter även utanför evenemangets område.

Det är viktigt att evenemangsarrangören kontrollerar funktionerna med anknytning till evenemanget och produktionen:

  • Tillkomst och hantering av avfall – En framgångsrik avfallshantering bygger på en i god tid utarbetad plan för avfallshanteringen och rådgivning om sortering vid behov. Planen för avfallshanteringen kan utarbetas i samarbete med företaget som sköter avfallshanteringen.
  • Servering – Vid miljövänlig servering används hållbara eller biologiskt nedbrytbara kärl och det serveras vegetarisk, ekologisk och lokal mat samt Fair Trade produkter.
  • Energikonsumtionen – Helsingfors Energis tillfälliga el för evenemang är vattenkraft. Om evenemangen behöver generatorer, är det skäl att favorisera biobränslen.
  • Materialkonsumtion – Vid upphandlingar och vid köp av underleverantörers tjänster är det skäl att favorisera miljömärkta produkter och tjänster (se Svanmärket och Ekokompassen).
  • Transporter – Man kan minska utsläppen från transporter genom att fästa uppmärksamhet vid transportresor och ekonomiska körsätt, bland annat med hjälp av en kilometerdagbok.
  • Publikens rörelser – För evenemangsbesökare bör det ordnas möjlighet att komma till evenemanget med offentliga trafikmedel och till fots eller med cykel. Det är viktigt att man informerar om förbindelser och rutter på bland annat evenemangets webbsidor.
  • Buller – Om ett evenemang är förpliktad att göra en bulleranmälan, ska den inlämnas tid till Helsingfors miljötjänsters milljöskyddsenheten.

Evenemangsarrangören ska i god tid utreda även andra eventuella tillstånd och anmälningar som ordnandet av evenemanget kräver.

I projektet Greening Events byggde man för pilotevenemang ett miljösystem för Ekokompass-evenemang samt erbjuder rådgivning och kurser för evenemanget. Det finns mer anvisningar om kontrollen av miljöfrågor under evenemang på webbplatsen Työkaluja tapahtumajärjestäjälle, verktyg för evenemangsarrangörer.19.05.2021 14:07