Hoppa till innehållet

Naturcentra och -skolor

Naturcentra

Stora Räntans naturcentrum

Naturcentret finns på Stora Räntan utanför Brunnsparken. Centret håller öppet för allmänheten från maj till september. Förbindelsebåten kör ut till holmen med en halv timmes mellanrum.

Naturcentret presenterar skärgårdsnaturen, Östersjön och små apparater för förnybar energi. Mångsidigheten av holmens växtarter och fågelbestånd saknar sin like i Helsingfors skärgård. En naturstig ringlar sig runt holmen.

Naturcentret ordnar utflykter, evenemang och utställningar. Finska vikens arter presenteras i ett akvariehus.

Dagvården erbjuds äventyrsdagar på ön och skolorna naturskoldagar. Utbildning för pedagoger.

Finlands naturcentrum Haltia

Naturcentret Haltia ligger i Noux intill nationalparken i Norra Esbo. Haltias utställningar visar hela den finländska naturen från Lappland till den yttre skärgården. Naturkvällar, guidade utflykter och utställningar. Där ute väntar undren i sjöhöglandet i Noux.

Naturskoldagar, guidade utställningar och sommarläger för skolelever.

Naturskolor

Naturskolan Arken på Högholmen

Naturskolan Arken erbjuder äventyrlig undervisning under naturskoldagar och evenemang på Högholmen. Tema är biodiversitet, skyddet av utrotningshotade arter, djurs beteenden. På sommaren ordnar naturskolan sommarläger för lågstadieelever. Kurser för pedagoger.

Återanvändningscentralens naturskola Polku

Miljöskolan Polku i Fiskhamnen erbjuder inspirerande undervisningsstunder för barn, mångsidiga kurser och material för miljöfostran för pedagoger. De mest centralaste teman är hållbar konsumtion och att växa upp till en miljöansvarsfull, aktiv medborgare

Naturhuset Meriharju

Naturhuset Meriharju har specialiserat sig på frågor kring naturen och miljön. Naturhuset finns i Nybondas i Nordsjö, mitt i en bergig tallskog nära havet. Låg- och högstadieskolorna i Helsingfors erbjuds naturskoleprogram. Huset hyrs till att användas av organisationer och grupper

Naturskolan Uttern

Naturskolan ligger i Sjundeå och upprätthålls av Natur och Miljön. Den erbjuder utbildning på svenska i miljöfostran, samt naturskoldagar på svenska för skolorna i Helsingfors.

Möjligheter som naturskolorna erbjuder studeranden

Naturskolorna erbjuder möjligheten att följa med undervisningen, göra besök, leda en grupp, planera undervisningsmaterial och utföra tillämpande övningar.01.02.2021 10:10