Hoppa till innehållet

Stadens miljöpolitik och -rapportering

Helsingfors stads miljöarbete styrs genom stadsstrategi och miljöpolitik, som kompletterar strategiprogrammets linjedragningar för miljön.

De viktigaste verktygen för att verkställa miljöpolitiken är programmen för miljöskyddets delområden (till exempel luftvårdsprogrammet, verksamhetsplanen för bullerbekämpning) samt förvaltningarnas och affärverkens miljösystem och -program.

Genomförandet av miljöpolitiken kontrolleras och den rapporteras årligen i stadens miljörapport. I miljörapporten beskrivs förverkligandet av stadens miljömål och verksamhetens inverkan på miljön.06.12.2019 13:18