Hoppa till innehållet

Miljöskydd

Verkstadsgatan 8
00580 Helsingfors
PB 58235, 00099 Helsingfors stad
+358 9 310 2611
Visa på kartan

Hälsoskydd

Verkstadsgatan 8
00580 Helsingfors
PB 58235, 00099 Helsingfors stad
+358 9 310 2611
Visa på kartan

Livsmedelssäkerhetsenhet

Verkstadsgatan 8
00580 Helsingfors
PB 58235, 00099 Helsingfors stad
+358 9 310 14000
Visa på kartan

Miljötillsyn, tillstånd och anvisningar

Många företag omfattas enligt miljöskydds-, hälsoskydds- och livsmedelsbestämmelserna av förhandskontroll. Då ska man ansöka om tillstånd för verksamheten eller göra anmälan till myndigheten.

Om verksamheten är tillståndspliktig får verksamheten inte inledas före ett tillstånd med laga kraft.

Handläggningen av tillstånd och anmälningar är avgiftsbelagd. Avgifternas belopp bestäms enligt taxor om vilka stadsmiljönämndens miljö- och tillståndssektion  beslutar.

Byggnadstillsyn övervakar konditionen av tomter och byggnader på basis av egna observationer och skriftliga avslöjanden.

Taxa för Helsingfors stads miljöskyddsmyndighet (pdf)06.12.2019 13:14