Hoppa till innehållet

Miljöskydd

Verkstadsgatan 8
00580 Helsingfors
PB 58235, 00099 Helsingfors stad
+358 9 310 2611
Visa på kartan

Hälsoskydd

Verkstadsgatan 8
00580 Helsingfors
PB 58235, 00099 Helsingfors stad
+358 9 310 2611
Visa på kartan

Livsmedelssäkerhetsenhet

Verkstadsgatan 8
00580 Helsingfors
PB 58235, 00099 Helsingfors stad
Visa på kartan

Miljötillsyn, tillstånd och anvisningar

Många företag omfattas enligt miljöskydds-, hälsoskydds- och livsmedelsbestämmelserna av förhandskontroll. Då ska man ansöka om tillstånd för verksamheten eller göra anmälan till myndigheten.

Om verksamheten är tillståndspliktig får verksamheten inte inledas före ett tillstånd med laga kraft.

Handläggningen av tillstånd och anmälningar är avgiftsbelagd. Avgifternas belopp bestäms enligt taxor om vilka stadsmiljönämndens miljö- och tillståndssektion  beslutar.

Byggnadstillsyn övervakar konditionen av tomter och byggnader på basis av egna observationer och skriftliga avslöjanden.

Taxa för Helsingfors stads miljöskyddsmyndighet (pdf)

Tjänsten Lupapiste i bruk

Helsingfors stads miljötillsyn tar Lupapiste i bruk från och med den 1 december 2022. Lupapiste har redan tidigare använts inom byggnadstillsynen. 

I fortsättningen ska bulleranmälningar enligt 118 § i miljöskyddslagen och ansökningar om befrielse från anslutning till dagvattenavlopp enligt 17 c § i lagen om vattentjänster göras via Lupapiste. Övriga tillstånds- och anmälningsärenden enligt miljöskyddslagen och avfallslagen öppnas stegvis i Lupapiste före början av 2023. 

Tjänsten är lätt att använda:

1. Registrera dig för tjänsten vid första användningen med nätbankskoder eller ett mobilcertifikat och logga sedan in med din e-postadress och lösenord.

2. Välj platsen och huvudåtgärden för ditt projekt. Tjänsten vägleder dig att göra en förfrågan relaterad till projektet eller skapa en ansökan enligt dina behov. Miljötillsynens tillstånd finns bakom alternativet ympäristöön vaikuttava toiminta (verksamhet med miljöpåverkan).

3. Bjud in nödvändiga parter till projektet under fliken Osapuolet (Parter). Uppgifter om personer som har godkänt det kan väljas direkt för ansökan.

4. Spara projektinformation och dokument tillsammans med andra parter. Alla uppgifter du anger sparas automatiskt, och du kan fortsätta att komplettera dem vid rätt tidpunkt.

5. Vid behov kan du fråga myndigheten om råd genom det projektspecifika fönstret Viestit (Meddelanden).

6. Skicka in ansökan till myndigheten under fliken Hakemuksen jättäminen (Inlämning av ansökan). 

Gå till tjänsten Lupapiste >> 
29.11.2022 13:39