Suoraan sisältöön

Rening av förorenad markgrund

Enligt 136 § i miljöskyddslagen (527/2014) kan sanering av mark på ett förorenat område och utnyttjande på täktområdet eller bortskaffande för behandling annanstans av marksubstanser som tagits i samband med sanering inledas genom en anmälan. 

I några få fall krävs det ett miljötillstånd enligt 27 § i miljöskyddslagen för saneringen. Miljötillståndsansökningar som gäller förorenad mark riktas till stadsmiljönämdens miljö- och tillståndssektionen i Helsingfors och anmälningar till stadens miljötjänster.

Helsingfors stads miljötjänsters miljöskyddsenhet granskar först anmälan och fattar därav ett beslut. I beslutet kan det ges nödvändiga föreskrifter om ordnandet och kontrollen av verksamheten. För beslutet tas det ut en avgift enligt en gällande taxa.

Taxa för Helsingfors stads miljöskyddsmyndighet (pdf)DELA
06.12.2019 13:15