Hoppa till innehållet

Klimatskyddet

Helsingfors stad har förbundit sig till ambitiösa klimatmål och vill vara en föregångare i bekämpningen av klimatförändringen. För att staden ska vara trygg och klimathållbar även i framtiden anpassar sig Helsingfors också till klimatförändringen.

Enligt principerna i FN:s klimatavtal har de utvecklade länderna en särskild skyldighet att leda arbetet för att bromsa av klimatförändringen. Som Finlands huvudstad vill Helsingfors föregå med gott exempel som en modern bärare av klimatansvar. Detta uttrycks genom direkta åtgärder och betydande utsläppsminskningar i stadens egen verksamhet. Samtidigt ser vi också till att inkludera individer och sammanslutningar i Helsingfors i klimatarbetet. Läs mer om stadens klimatarbete på webbplatsen Helsingfors klimatåtgärder.

Kolneutralt Helsingfors 2035

Genom att bromsa klimatförändringen strävar man efter att förhindra en farlig uppvärmning av klimatet, vilket enligt den kunskap man har i dag innebär en höjning av jordens medeltemperatur med högst 1,5–2 °C. I Helsingfors skulle detta innebära en uppvärmning på 2–3 °C före slutet av detta århundrade.

Helsingfors stad har ställt upp målet att vara koldioxidneutral år 2035. Då ska verksamheten inom Helsingfors område inte längre bidra till uppvärmning av klimatet. Koldioxidneutralitet innebär att de växthusgasutsläpp som uppstår inom Helsingfors område är lika stora eller mindre än de utsläpp som binds i området.

En sammanfattning av klimatfrågor som rör staden ges årligen i klimatrapporten. Framstegen i åtgärdsprogrammet Kolneutralt Helsingfors 2035 kan följas via Helsingfors klimatväktare (endast på finska).

Helsingfors anpassas till klimatförändringen

Klimatet blir varmare trots de åtgärder som vidtas för att bromsa uppvärmningen, och även Helsingfors förbereder sig för de sociala, samhälleliga, hälsomässiga och miljömässiga följder av det förändrade klimatet som inte längre kan undvikas. De mest betydande riskerna som vädret och klimatförändringen orsakar i Helsingfors är översvämningar, förändrat vinterklimat och ökad halka, hälsorisker orsakade av hetta samt hot mot naturens mångfald. Läs mer om de risker som orsakas av vädret och klimatförändringen (2018) (pdf) (på finska).

Helsingfors förbereder sig för klimatförändringen bland annat genom naturlig hantering av dagvatten, med naturbaserade lösningar och genom att utveckla verktyg för planerarna. Helsingfors har samlat sina visioner och metoder för anpassning i Helsingfors riktlinjer för anpassning till klimatförändringen 2019–2025 (pdf) (på finska). Läs mer om anpassningsåtgärderna på webbplatsen Helsingfors klimatåtgärder.
14.01.2021 13:08