Suoraan sisältöön

Upphandlingar och materialeffektivitet

Helsingfors stads upphandlingar utom affärsverkens upphandlingar uppgick år 2010 till totalt 1 687 miljoner euro, inklusive upphandlingar av tjänster och förnödenheter samt investeringar.

Upphandlingarna har avsevärda konsekvenser för miljön, men staden kan genom miljökriterier för upphandlingarna även påverka verksamhetens konsekvenser för miljön, materialeffektiviteten och bland annat produktutvecklingen hos producenternas av tjänster och varor.

Stadens miljöpolitik stakar ut att miljökriterierna ska ha utnyttjats i alla av stadens alla anskaffningsprocesser fram till år 2020.

Ekonomi- och planeringsavdelningen i samarbete med miljötjänster främjar ekoeffektiva anskaffningar i stadsorganisationen genom att erbjuda utbildning och rådgivning. Miljötjänster har även etablerat ett miljönätverk för upphandlingar med syftet att främja att målet för miljöpolitikens upphandlingar uppnås.DELA
06.12.2019 13:18