Hoppa till innehållet

Vattenskydd

Skyddet av Östersjön är en viktig fråga för Helsingfors och Åbo städer. Därför inledde städer Östersjöutmaningen redan 2007 och utmanade andra aktörer att frivilligt skydda Östersjön utöver vad som krävs av lagbestämmelser. 280 organisationer från Finland och andra Östersjöländer har anslutit sig till Östersjöutmaningens nätverk fram till 2020. 

Vi har genomfört tiotals konkreta åtgärder under mer än ett årtionde i syfte att minska Helsingfors och Åbos egen belastning på vattendragen. Våra partners i Östersjöutmaningen har genomfört hundratals åtgärder till för närvattnens och hela Östersjöns bästa.

Vi har genomfört flera internationella projekt för att utveckla verksamheten och organiserat ett antal evenemang och möten för att utbyta god praxis och erfarenheter. Stadsstyrelserna i Helsingfors och Åbo beslutade på 22 Oktober 2018 vid sina sammanträden att fortsätta det gemensamma åtgärdsprogrammet för Östersjön under åren 2019–2023, som är Helsingfors stads och Åbo stads tredje gemensamma åtgärdsprogram.

Det gemensamma åtgärdsprogrammet för Östersjön för 2019–2023 utnyttjar synergier som uppstår mellan våra åtaganden inom t.ex. begränsning av klimatförändringen och kretsloppsekonomi samt målen för vattenskydd, och ingår över 100 åtgärder för städernas närvatten och hela Östersjön. Målen för åtgärdsprogrammet är klara kustvatten, en välmående havsnatur, en ren och trygg vattensjöfart, en planmässig användning av vattenområden och ett aktivt Östersjömedborgarskap.

Metoder för kontrollen av dagvattnet och för skyddet av småvatten har definierats i dagvattenprogrammet och ett småvattenprogram.15.12.2020 18:02

Behandling av avloppsvattnet i enskilda fastigheter

Bestämmelserna om behandlingen av avloppsvattnet i enskilda fastigheter reviderades i april 2017