Suoraan sisältöön

Naturens mångfald

Helsingfors ligger inom den växtgeografiska ekzonen mellan den centraleuropeiska lundväxtligheten och den norra barrskogszonen. Särdragen av båda zonerna kan ses på många sätt i naturen. Också den varierande berg- och markgrunden samt läget på kusten bidrar till naturens mångfald.

Det finns mångsidiga, ännu rätt så orörda naturtyper i skogarna och på stränderna i Helsingfors. Dessutom har människans verksamhet bidragit till arternas mångfald i parker, på gårdar och i trädgårdar.

Naturdatasystem

Helsingfors miljöstatistikDELA
10.10.2018 13:43