Hoppa till innehållet

Naturstigarna i Fagerö och Rönnskär

Naturstigen på Rönnskär, foto: Helsingfors Stad

Rönnskär

Utmed naturstigen på Rönnskär finns information och berättelser om öns förflutna. Naturstigen har markerats i terrängen med numrerade stolpar (21 st.). Närmare information finns i broschyren om och kartan över naturstigar.

Karta (PDF)

Naturstigen på Fagerö, foto: Konsta Linkola

Fagerö

Naturstigen på Fagerö har markerats i terrängen med numrerade stolpar. Stolparna har placerats så att texten i naturstigsbroschyren anknyter till den aktuella platsen och det aktuella landskapet – även om själva lärkfalken eller sälen inte skulle visa sig kan man i alla fall inbilla sig dem.

Utmed stigen finns mycket information om naturen men också om öns historia. Rundan kunde därmed även kallas Fagerö natur- och historiestig. Fiskare som bodde på ön levde ett liv som fascinerar oss eftersom det hände för så länge sedan: säljakt ute på isen, handel över Finska fiken, strömmingsfiske...

Avsikten med naturstigen på Fagerö är att erbjuda information och berättelser om denna vackra ö. Man får även se glimtar av skeppsbrott under segelskeppens tid, smuggling och till och med krigsåret 1918.

Karta (PDF)06.12.2019 12:07

Fagerö

Närmare information.

Rönnskär

Närmare information.