Hoppa till innehållet

Volontärarbete och talkon

Vi erbjuder aktiva stadsbor en möjlighet att delta i skötseln av parkerna i det egna kvarteret. Ett sätt att göra volontärarbete är att bli parkfadder.05.05.2021 11:49