Hoppa till innehållet

Miljöskydd

Verkstadsgatan 8
00580 Helsingfors
PB 58235, 00099 Helsingfors stad
+358 9 310 2611
Visa på kartan

Stara, Helsingfors

Ilmalagränden 2 L
00240 Helsingfors
PB 1660, 00099 Helsingfors stad
+358 9 310 17000
Visa på kartan

Naturskyddsområden

Det finns 55 naturskyddsområden i Helsingfors. Hälften av dessa finns på holmar utan vägförbindelser.

Naturskyddsområdena i Helsingfors enligt fridlysningsgrund:

Skyddsgrund

Naturskyddsområden

 

st.

Areal (ha)

Fågelbestånd 25 478,2
Skog 15 191,8

Äng

7

27,6

Kärr

4

13,5

Geologia 3 11,3

Hotad art

1

0,1

Sammanlagt

55

722,5


Det första naturskyddsområdet i Helsingfors, Tirholmen på Drumsö, grundades 1948.

Därutöver finns det sammanlagt sju naturskyddsområden på marker som ägs av Helsingfors stad i andra kommuner (Hangö, Ingå, Esbo och Sibbo). Dessa områdens sammanlagda areal uppgår till 356,4 hektar.06.12.2019 11:58