Hoppa till innehållet

Miljöskydd

Verkstadsgatan 8
00580 Helsingfors
PB 58235, 00099 Helsingfors stad
+358 9 310 2611
Visa på kartan

Småvatten och vård av dessa

Med småvatten avses bäckar, dammar och källor. Småvattnen i städerna utgör viktiga blågröna oaser, livsmiljöer och rutter för olika organismer samt rekreationsmässigt värdefulla områden för stadsborna.

Småvattnens ekologiska värde, rekreations- och landskapsvärde har ökat avsevärt under de senaste åren och småvattnen håller på att inta en värdig plats inom stadsplaneringen och -ekologin.

Bäckar

Det finns över 30 bäckar i Helsingfors. Miljöcentralen inledde en uppföljning av bäckvattnens kvalitet år 1982 och för närvarande omfattar uppföljningen 34 bäckar. Utöver stadsbäckar strömmar det några bäckar som korsar skogs- och jordbruksområden i Östersundom.

Bäckarna i Helsingfors präglas av en stor ogenomtränglig yta i avrinningsområdet, rörläggning av dagvatten och bäckar, en stor variation i avrinningar, en periodiskt förekommande stor mängd fasta partiklar i bäckvattnet, fårerosion, hygieniska problem, flyttning och bearbetning av fåror samt minskning av den naturliga växtligheten på stränderna.

I syfte att förbättra bäckarnas ekologiska tillstånd har staden satt i stånd flera bäckar i Helsingfors i samarbete med bland annat volontärorganisationer. I bäckarna har man byggt lekgrushögar för öring, tagit bort vandringshinder, fört stenar i fåran, byggt flera krökar i fåran, byggt flodslätter, ersatt rör med bryggar och stött bankar.

Dammar

Dammarna i Helsingfors är nästan utan undantag små, mycket frodiga och saknar utfallsdiken. Vattenväxlingen i dammarna är litet och dagvattnen i avrinningsområdet leds i regel någon annanstans än till dammarna.

Människan har byggt de flesta av dammarna. På öarna utanför Helsingfors och i Östersundom finns fortfarande några relativt orörda dammar. Storträsk i Östersundom kan på grund av sin storlek till och med klassificeras som insjö.

Det finns sammanlagt över 40 dammar i Helsingfors. Miljötjänster följer upp 22 av dessa. Uppföljningen av dammarna inleddes stegvis år 2006.

Iståndsättandet av dammarna har inlett  med dammen i Bastuåkersparken i Vik.

Järviwiki06.12.2019 12:04