Hoppa till innehållet

Vanda å

Vanda å har sin början i Erkylänjärvi i Hausjärvi kommun som ligger 111 meter ovanför Finska vikens yta. Ån mynnar i havet i Gammelstadsviken i Helsingfors. Längden på ån uppgår till cirka 100 kilometer.

Ån strömmar genom frodiga åker- och kulturlandskap och det bor över en miljon människor i dess avrinningsområde. En sjättedel av Vanda ås avrinningsområde (1 686 km2) utgörs av tätorter, en fjärdedel av åker och cirka hälften av skogar. Åkorridoren är en viktig rutt och livsmiljö för växter och djur.

I Vanda å släpps ut renade avloppsvatten i synnerhet vid det övre loppet. Därutöver belastas ån av den diffusa belastningen från jordbruket och bebyggelsen som saknar avlopp. Vattnet i Vanda å är slammigt.

Det nuvarande fiskebeståndet i Vanda å är relativt mångsidigt tack vare planteringar och en bättre vattenkvalitet, och antalet fiskarter uppgår i dag till 34.

I synnerhet under översvämningsperioder på våren och hösten sprider sig det slammiga flodvattnet utanför Helsingfors och bildar där en linsaktig formation eftersom det är sötare än havsvattnet. Åvattnet är dessutom mycket näringsrikt, vilket ökar belastningen i Helsingfors kustvatten. Vanda å för med sig fyra gånger mer fosfor och kväve till havsområdet utanför Helsingfors än avloppsreningsverket i Viksbacka.06.12.2019 12:04