Hoppa till innehållet

Information om naturen

Antalet arter av organismer är en följd av livsmiljöernas mångfald. Många organismer har anpassat sig väl till städerna men samtidigt har vissa andra arter varit tvungna att väja. Det finns lite över 1 000 arter vilda växter i Helsingfors.

I innerstaden finns det bara lite naturlig växtlighet men andelen ogräs och andra ettåriga främmande växtarter ökar i takt med urbaniseringen. De drar nytta av störningar i miljön.

Samtidigt minskar antalet ursprungliga arter. Till exempel antalet växtarter som är strikt begränsade i skogarna är förvånansvärt litet i Helsingfors. Skogsarter är huvudsakligen lundväxter som anpassar sig bättre till förändringar än växtarter i karga skogstyper.

Kärrväxter lider av bristen på växtplatser. Ängväxtlighet finns det däremot kvar på olika håll i Helsingfors. Den drar nytta av ljusa växtplatser och till och med av erosionen i jordmånen till följd av nedtrampning.

För bergsväxter är erosionen däremot ödesdiger. Eutrofiering av innervikar kan fortfarande ses i form av störningar i strandväxtligheten men längre ut i skärgården är situationen relativt bra med tanke på växter.

Det nuvarande antalet däggdjursarter i Helsingfors uppgår till 46. Talrikast är fälthare, ekorre, igelkott och räv.

Fågelbeståndet i Helsingfors och dess grönområden är rikligt och mångsidigt eftersom stadsområdet omfattar en bred skara lämpliga miljöer för fåglar. I havsområdet utanför Helsingfors har man påträffat cirka 60 fiskarter.

Observationerna visar att antalet kräldjur och groddjur har minskat i Helsingfors och flera arter är fåtaliga i området. Det har inte publicerats någon uppskattning av antalet insektsarter i Helsingfors.06.12.2019 11:55