Suoraan sisältöön

Däggdjursarter i Helsingfors

De vilda däggdjursarterna i Helsingfors samt en uppskattning av deras antal och urbaniseringsgrad (Källa: Liukko 1997, kompletterad 2004 och 2013).

Teckenförklaringar:
**** = urbaniserad art
*** = vanlig i centrum
** = förekommer reguljärt i grönområden
* = sällan påträffad men bofast
+ = tillfällig besökare

Gråsäl

*

Vikarsäl

+

Iller

+

Mård

**

Älg

**

Ekorre

****

Rysk fältsork

***

Brandmus

+

Lo

*

Nordlig åkersork

***

Stor fladdermus

+

Bisamråtta

*

Brandts fladdermus

**

Dvärgfladdermus

*

Kanin

****

Nordisk fladdermus

***

Räv

****

Tumlare

+

Gråskymlig fladdermus

+

Råtta

****

Björkmus

*

Fälthare

****

Långörad fladdermus

**

Utter

**

Husmus

****

Igelkott

****

Hermelin

****

Mårdhund

****

Småvessla

**

Dvärgmus

*

Mullvad

**

Pipistrell

+

Skogsmus

****

Dvärgnäbbmus 

*

Skogshare

*

Vitsvansad hjort

**

Rådjur

**

Vattensork

**

Ängssork

**

Vattennäbbmus

*

Vanlig näbbmus

**

Vattenfladdermus

**

Mink

***

Brandts fladdermus

*

Grävling

**

Vildsvin

*

Liukko, Ulla-Maija 1997: Helsingin nisäkkäät. I verket: Heikkonen, Kaarina (red.) Luonto Helsingissä - lähiluonto kaupungissa s. 40–43. Helsingfors stads miljöcentral.06.12.2019 11:56