Hoppa till innehållet

Fåglar

Fågelbeståndet i Helsingfors och dess grönområden är rikligt och mångsidigt eftersom stadsområdet omfattar en bred skara lämpliga miljöer för fåglar.

Över 120 fågelarter häckar i Helsingfors, och utöver dessa finns det många arter som tillbringar vintrarna i staden eller stannar där under fågelflyttningstiden. Av de häckande arterna är omkring 15 antingen hotade eller hänsynskrävande. Koncentrationer av dylika arter är områdena kring Vik-Gammelstadsviken, Kallviksudden-Rastböle och Svartbacken.

Fåglar i staden

Urbanisering är en av orsakerna till de kraftiga ändringarna bland häckfåglarna i Finland under de senaste decennierna. I takt med att förorterna utvidgas försvinner naturliga livsmiljöer eller så blir de allt mera splittrade.

I stadsmiljön finns det även flera särdrag som påverkar de olika fågelarternas framgång i staden. De arter som snabbast anpassar sig till urbaniseringen är så kallade allmänna arter som är flexibla visavi näring och livsmiljö samt sådana arter vars ursprungliga livsmiljö påminner om stadsmiljön.

Fågelställen i Helsingfors

Helsingfors centrum ligger på en udde som skjuter ut i havet. Stränderna är i hög grad bebyggda, men i synnerhet utanför Brunnsparken har en skärgård i naturligt tillstånd och en överraskande fin häckande fågelfauna bevarats.

Parkerna i centrum är i sin tur gröna oaser och samlar åt sig flyttfåglar. För vattenfåglar är hamnarna som länge hålls isfria samt torgen viktiga, men stadens mest kända vinterplats för vattenfåglar finns ändå under tågbron i Tölöviken.06.12.2019 11:56