Hoppa till innehållet

Växter och svampar

Förekomsten av växter regleras av förhållanden på växtplatserna som till exempel berg- och markgrunden samt fuktigheten och mikroklimatet. Växtarterna i Helsingfors är polymorfiska, antalet arter är lika stort som i Tallinn och Stockholm.

Man har påträffat sammanlagt över 1 100 vilt växande arter. I stadskärnan växer det 100–200 arter per kvadratkilometer, annanstans i Helsingfors 300–400 arter.

Andelen ursprungliga arter har undan för undan minskat men man uppskattar att de idag ändå uppgår till cirka 40 procent. Samtidigt har det kommit olika nykomlingar, bl.a. odlingsrymlingar. Främmande arter som sprider sig kraftigt och övertäcker annan växtlighet har blivit ett problem.

Antalet utrotningshotade växtarter har ökat markant på tio år men förändringen beror till stor del på att kriterierna för utrotningshot har ändrats. Man har även i Östersundoms inkorporerade områden funnit utrotningshotade arter som redan har försvunnit från Helsingfors. Den mest framgångsrika växtarten i Helsingfors är kvickrot.

Svampar har en viktig betydelse i naturen som nedbrytare av material av organiskt ursprung. Många växter, till exempel träd, är beroende av mykorrhiza som lever i symbios i trädens rotsystem och med hjälp av vilken växterna får vatten och näringsämnen ur markgrunden medan svampen får assimilationsprodukter från växten.

Tickorna i de viktigaste skogsområdena kartlades åren 2006–2011. Informationen finns i stadens naturdatasystem.06.12.2019 11:55