Hoppa till innehållet

Generalplanen 2016

En generalplan är en långsiktig plan för markanvändning, som styr utvecklingen av stadens samhällsstruktur. Den påverkar hur Helsingfors ser ut efter flera decennier. En ny generalplan för Helsingfors utformas ungefär vart tionde år, och den styr detaljplanläggningen.

Helsingfors nuvarande generalplan – generalplanen 2016 – trädde i kraft i december 2018. Den omfattar hela Helsingfors stads område förutom Östersundom.

Generalplanen 2016 gör det möjligt för Helsingfors att växa till en tät stad, vars olika centrum kopplas ihop av spårvägstrafik – metron, tåg och snabbspårvägar. Byggande har anvisats i synnerhet till knutpunkter för spårvägstrafiken och områdena kring betydande stationer. Exempelvis Malm, Östra centrum, Gårdsbacka, Hertonäs, Gamlas och Malmgård kan växa till nya centrum med mångsidigt utbud av boende, tjänster och arbetsplatser.

Den nya generalplanen skapar förutsättningar för att utvidga centrum bland annat till områdena längs Vichtisvägen och Tusbyleden, som byggs om till stadsbulevarder.

Helsingfors enligt generalplanen är fortfarande en grön stad, vars styrkor är stadsskogarna och kulturmiljöerna. Nya betydande områden för rekreation och turism planeras på öar som tidigare använts av försvarsmakten.

Helsingfors förvaltningsdomstol och högsta förvaltningsdomstolen har upphävt vissa delar av generalplanen. De delar som upphävts berör bland annat Västerledens, Åboledens, Tavastehusledens och Lahtisledens stadsbulevarder samt områden kring Viksvägen och i Domarby, Borgnäset, Vårdö, Ramsöudden och Ilmala. I dessa områden förblir generalplanen från 2002 och de gällande detaljplanerna i kraft. Områdena anges i den uppdaterade generalplanekartan och listas i beskrivningen.

Material om generalplanen (på finska) >>
06.12.2019 12:08