Suoraan sisältöön

Aktuella planer

Alla publikevenemang är inställda tills vidare på grund av coronavirusläget.

********

Nu för påseende
Dessa planer kan du påverka just nu. Planer för deltagande och bedömning, planutkast samt planförslag för vilka anmärkningstiden pågår ställs för påseende. I Helsingfors karttjänst finns alla aktuella planläggningsprojekt. Där kan du följa med hur planeringen framskrider.


Rådgivning inom området planläggning

Information om planer som är under beredning fås av stadsmiljösektorns kundtjänst.DELA
14.04.2020 11:02

Planläggningens nivåer

Planeringen av nya, stora bostads- och arbetsplatsområden inleds med att man upprättar en delgeneralplan för området. Delgeneralplanen är en generell beskrivning av hur till exempel boende, arbetsplatser och rekreationsområden ska placeras i det nya området. Delgeneralplanen styr områdets detaljerade planering, detaljplaneringen. Detaljplanerna bereds ofta skilt för olika delområden. I stora projekt sker planeringen och byggandet under en lång tidsperiod, 10–20 år.

Läs mer

Nytt i Helsingfors

De närmaste åren byggs det livligare än någonsin tidigare i Helsingfors. I strandområdena som friställs efter hamnarna byggs nya bostads- och arbetsplatsområden på Busholmen, i Fiskhamnen och på Kronbergsstranden. Det planeras hem och arbetsplatser för tusentals nya invånare och arbetstagare också i bland annat Östersundom, Mellersta Böle och Kungseken. På webbplatsen Nytt i Helsingfors kan du följa med planeringen och byggandet av de viktigaste nya förändringsområdena.

Nytt i Helsingfors