Hoppa till innehållet

Konsekvenser för miljön

Genom utredning och bedömning av konsekvenserna för miljön fås även miljösynpunkter med i planeringen och beslutsfattandet. Syftet är förhindra och lindra skadliga konsekvenser för miljön.

Konsekvenserna av stora projekt utreds genom förfarandet vid miljökonsekvensbedömning enligt den så kallade MKB-lagen, områdesanvändningens konsekvenser för miljön enligt markanvändnings- och bygglagen och konsekvenserna av planer och program enligt den så kallade MMPP-lagen.

Bedömningarna enligt dessa lagar omfattar också hörande och deltagande. I alla lagar tillämpas samma vidsträckta begrepp för "konsekvenser för miljön" på:

  1. människor hälsa, livsförhållanden och trivsel
  2. markgrunden, vatten, luften, klimatet, växtligheten, organismer och biodiversitet
  3. samhällsstrukturer, den byggda miljön, landskapet, stadsbilden och kulturarvet
  4. utnyttjande av naturtillgångar
  5. inbördes relationer av växelverkan mellan faktorerna som nämns i underpunkterna 1 - 4.


06.12.2019 12:12