Hoppa till innehållet

Förfarande vid miljökonsekvensbedömning

Lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning, MKB-lagen, som trädde i kraft 1995, tillämpas på så kallade stora projekt.

De uppräknas i en förordning som kompletterar lagen. Regionala miljöcentraler kan besluta om att tillämpa MKB-förfarandet på även andra projekt. Beslutet utgår från en genomgång av projektets egenskaper, dess läge och konsekvensernas art.

Helsingfors stad har deltagit i flera MKB-förfaranden antingen som projektansvarig eller remissinstans. Sådana projekt har varit bland annat Bedömning av hamnprojektet i Nordsjö och förfarandet vid miljökonsekvensbedömningen av metro/rälsförbindelsen mellan Gräsviken och Mattby.

Ett bedömningsförfarande inleds när den projektansvarige skickar ett bedömningsprogram till den regionala miljöcentralen. Bedömningsförfarandet avslutas när kontaktmyndigheten har gett sitt utlåtande om bedömningsredogörelsen för förfarandet.

Alla kostnader för bedömningen tillfaller den projektansvarige. Hörande av medborgare, myndigheter och andra parter sker i samband med såväl bedömningsprogrammet som redogörelsen.

MKB-lagen06.12.2019 12:12