Hoppa till innehållet

Jordmånens renhet på stadens tomter

Helsingfors stad svarar för renheten av tomter som överlåts. Innan en tomt arrenderas ut eller säljs undersöks om det finns skäl att misstänka att områdets jordmån skulle vara förorenad till följd av tidigare verksamhet. Villkor gällande jordmånens renhet antecknas i arrendeavtalet eller köpebrevet gällande tomten.

Tomterna undersöks vid behov och återställs före eller i samband med byggandet. Nya arrendatorer eller ägare delges information om jordmånens renhet och iståndsättning.

Om det på ett område som arrenderats av staden inträffar en olycka som förorenar jordmånen, till exempel läckage från oljetankar, eller det i områdets jordmån hittas avfall, ska tomtens arrendator kontakta stadsmiljösektorns hantering av byggd egendom, vars jordmånsexperter ger råd för korrigering av situationen.

Jordmånens renhet på tomten kontrolleras tillsammans med arrendatorn vid utgången av arrendetiden. Ifall jordmånen misstänks ha förorenats till följd av arrendatorns verksamhet kan stadsmiljösektorn bistå vid planeringen av undersökningar och återställande.

Mer information:
  
Stadsmiljösektorn, hantering av byggd egendom

Arabiastrand, Busholmen, Böle, Södervik och Viksbacka
Johanna Hytönen
Tfn 09 310 36414

Fiskhamnen, Kungseken ja Tölöviken
Satu Järvinen
Tfn 09 310 39225

Ärtholmen ja Kronbergsstranden
Kati Valkama
Tfn 09 310 3657306.12.2019 13:02