Hoppa till innehållet

Servicelokalerna i Mellungsby

Under åren 2017 och 2018 granskar Helsingfors stadsmiljösektor servicelokalerna i Mellungsby (Stensböle, Örvings, Gårdsbacka, Tranbacka och Mellungsbacka). Vid genomgången ämnar man ta fram lösningar som ger användarna tillgång till lokaler som är lämpliga, mångsidigt användbara, flexibla och variabla.

Det finns cirka 70 servicelokaler i området. Dessa lokaler är

  • Skolor 10 st.
  • Daghem 30 st.
  • Övriga lokaler 30 st.

Förslag om utveckling av lokalerna för skolor, ungdomsgårdar och daghem i Mellungsby – delta i verkstaden eller läs förslaget på nätet

Servicelokalerna som används av skolor, daghem och ungdomstjänster i Helsingfors har granskats i Stensböle, Tranbacka, Gårdsbacka, Ärvings och Mellungsbacka. Efter att ha hört invånare har staden sammanställt en uppsättning lösningar med vilka man under de följande 15 åren kan åstadkomma tillräckligt ekonomiskt hälsosamma och mångsidigt användbara skolor, daghem och ungdomslokaler eller kombinationer av dessa som motsvarar dagens behov i området.

Resultatet av granskningen presenteras i en öppen verkstad i högstadieskolan Helsingin yhteislyseo (Grindstigen 2) den 11 januari 2018 kl. 18–20 och i webbtjänsten Kerrokantasi https://kerrokantasi.hel.fi den 9–31 januari 2018.

Ett brev har skickats till invånarna i området med inbjudan att delta i invånarverkstäderna.

I oktober ordnades två verkstäder med samma innehåll.

Servicelokaler kortfattat

Helheten har byggts under decennier och är tämligen splittrad.

Daghem

Daghemsnätet är splittrat med gamla lokaler varav flera borde renoveras. Daghem har rustats upp, men helheten kräver utvecklingsarbete.

Skolor

Eleverna i de lägre klasserna i Örvings skola studerar i tillfälliga lokaler på grund av inneluftsproblem. Stadsstyrelsen beslutade 17.2.2017 att Örvings lågstadium och högstadium slås ihop administrativt till en enhetlig grundskola. I stället för att totalrenovera det tidigare lågstadiehuset, som är i dåligt skick, kommer man att avstå från lågstadiebyggnaden och Kruts filialskola. Deras verksamhet placeras i en utvidgad och ändrad byggnad, som tidigare användes av högstadiet. Projektet har beräknats vara klart i augusti 2019.

Utbildningsverkets finska sektion har 25.4.2017 beslutat att avstå från den separata verksamhetspunkten för lågstadieskolan i Bredberget och att verksamheten koncentreras till de lokaler i Bredbergets kvartersgård som blivit tomma efter ungdomsväsendet, efter att de först byggts om. Ändringsarbetena är redan färdiga och lokalerna togs i bruk från 1.8.2017.

Om daghem utvecklas lönar det sig inte att utesluta skolorna ur granskningen.

Social- och hälsoväsendets lokaler

Dessa lokaler granskas enbart ur teknisk-ekonomisk synvinkel, emedan verkningarna av regeringens hälso- och sjukvårdsprojekt ännu är oklara.

Ungdomsgårdarna

Det finns fyra ungdomsgårdar i området.

Idrottslokaler

Skidhallen i Stensböle repareras 2017.

Platserna och information på kartan:

(På finska) Klick på ikonen Avaa karttapalvelussa (Länk till full karttjänst).
06.12.2019 12:55