Hoppa till innehållet

Ombyggnad av Finlandiahuset

En omfattande ombyggnad av Finlandiahuset planeras, i samband med vilken även husets tjänster och lokaler förnyas. Enligt den preliminära tidtabellen kommer ombyggnaden att ske åren 2022–2024. Huset förblir öppet för kunder under hela ombyggnaden tack vare en tillfällig lokal som döpts till Lilla Finlandia.

Finlandia-talo Töölönlahden puiston suunnalta. Kuva otettu heinäkuussa 2016.

Projektplaneringen för ombyggnaden är snart klar

Helsingfors stad äger byggnaden och stadsmiljösektorn ansvarar för planeringen av ombyggnaden.

Finlandiahusets huvudbyggnad byggdes 1971 och är nu snart 50 år gammal. Finlandiahuset repareras och restaureras från källare till takåsar, och allt från rörsystem till fasader förnyas. Samtidigt får den nya servicen riktad till stadsbor och besökare förnyade lokaler med respekt för husets status som skyddat.

Kongressflygeln blev klar år 1975.

Husets imponerande inre rustas upp medan det ursprungliga bevaras. Tillgängligheten och hissförbindelser förbättras. De hustekniska systemen förnyas helt och hållet. En utställningslokal planeras i huset och lokalerna i den nedre våningen öppnas i riktning mot Tölövikens park. Man bygger också ett nytt, större kök, som underlättar och effektiverar personalens arbete.

Projektplanen blev klar i början av år 2019, och utgående från den beslutas bland annat om omfattning av ombyggnaden, projektets kostnader och tidtabell. En preciserande projektplan, i vilken en lösning på frågan om fasadmaterialet framställs, blir klar ungefär ett år senare.

Finlandiahuset är skyddat enligt lagen om skyddande av byggnadsarvet, och i planeringen hörs museiverket och Alvar Aalto-stiftelsen. Finlandiahuset som designades av arkitekt och akademiker Alvar Aalto som ett konsert- och kongresshus är ett av Finlands best betydande moderna byggnader. Den är en del av vår nationella egendom.

Finlandia-talo Mannerheimintien puolelta. Kuva otettu heinäkuussa 2016.

Finlandiahusets fasad förnyas som en del av ombyggnaden.

Ett förslag om ett nytt material för fasaden framförs utgående från omfattande utredningar och test. Målet är att hitta ett fasadmaterial som är mer hållbart än det nuvarande och som uppfyller kraven i skyddsbestämmelserna. Fasadens andel av totalkostnaden för ombyggnaden uppskattas vara ungefär 15 procent.

Finlandiahuset förblir öppet utan avbrott


Finlandiahuset är öppet och fortsätter verka som kongress- och evenemangscenter under hela ombyggnaden. Ombyggnaden inleds våren 2022. Arbetet blir färdigt och huset tas i bruk i två skeden: kongressflygeln öppnas våren 2023 och huvudbyggnaden sommaren 2024.

Som en tillfällig lokal för Finlandiahuset reser man en paviljongsliknande lokal där huset kan erbjuda nya former av tjänster åt resenärer och stadsbor. Enligt planerna ska studerande från Aalto-universitetet delta i planeringen av den visuella anblicken för den tillfälliga lokalen.

I genomförandet av paviljongen avser Helsingfors stad undersöka hur man till exempel kunde återvinna moduler gjorda i trä och senare flytta dem för användning i andra tillfälliga lokaler. Ett alternativ som utreds är att utnyttja de tillfälliga lokalerna för Hagnäs saluhall som en del av Lilla Finlandia.

Mer information om projektplanen (på finska)18.05.2020 18:32