Suoraan sisältöön

A-ställ

Flyttbara reklamstativ eller s.k. A-ställ

Dessa anvisningar har utfärdats för att trygga tillgängligheten. Reklamstativ kan vara farliga för synskadade. Dessutom ska det finnas tillräckligt med fritt utrymme på trottoaren för bland annat barnvagnar och rullstolar.

Bild av placeringen

Nämnden för allmänna arbeten har vid sitt sammanträde den 8 december 2015 (§ 525) fastställt anvisningar för användning och utplacering av flyttbara reklamstativ eller så kallade A-ställ:

- Nämndens beslut (på finska)


Villkor för placering av A-ställ:

 1. Affärslokaler på första våningen har rätt att ha ett A-ställ på trottoaren utanför lokalen under sina öppettider.
 2. Om dessa villkor iakttas får A-ställ placeras utanför lokalen avgiftsfritt.
 3. A-ställ får inte
  • placeras längre bort från affärslokalens vägg än på 0,8 meters avstånd. Det ska alltid finnas minst 1,5 meter fritt utrymme för fotgängare på trottoaren.
  • placeras på cykel- eller bilvägen.
  • placeras i en park, såvida A-stället inte fast anknyter till verksamhet som utövas i parken, såsom en kiosk.
  • fästas eller bindas fast vid trafikmärken, träd, trädskydd eller andra möbler på gatan.
  • äventyra trafiksäkerheten.
  • hindra sikten eller minska trafikmärkens, trafikljus eller vägmarkeringars synlighet.
  • blockera servicetrafiken till fastigheter.
  • försvåra underhållet av gator.
 4. Ersättningsansvaret för eventuella skador till följd av A-ställ ankommer på den som äger reklamanordningen.
 5. Staden avlägsnar A-stället efter en anmärkning, om det stör fotgängare eller användning av området. A-ställ som orsakar fara eller som fästs vid trafikmärken eller lyktstolpar avlägsnas omedelbart.
 6. Inom stadsbildsmässigt viktiga områden kan staden ställa närmare villkor för eller begränsa placeringen av A-ställ.


DELA
06.12.2019 13:06