Suoraan sisältöön

Terrasser

Terrasstillstånd är nödvändiga för till exempel restauranger och caféer för utomhusservering. Tillståndet ska sökas vid stadsmiljösektorn när man vill placera en terrass på en gata eller i en park.

Badstränder och idrottsparker administreras av idrottsverket och de kommersiella torgen av Partitorget.

Var får jag placera en terrass?
Hur ansöker jag om terrasstillstånd?
Hur ändrar eller återkallar jag ett terrasstillstånd?
Vad kostar tillståndet?
Hur bygger jag en inglasad terrass?
Bra att veta


Var får jag placera en terrass?

 • Följ anvisningen om terrasser 2014–2021.
 • På trottoarer ska terrasser dimensioneras så att minst hälften av trottoarens bredd förblir fri för fotgängare, dock minst 150 cm.
 • Terrassen får inte störa användningen av det offentliga stadsrummet, hindra tillträdet till en fastighet eller tillgängligheten, eller äventyra trafiksäkerheten.
 • Om det planeras fasta konstruktioner på terrassen ska man för dem ha ett separat åtgärdstillstånd från byggnadstillsynsverket.
 • Inom promenadcentrumet gäller separata dimensioneringar för terrasserna och var de får placeras.
 • Även Centralgatan har egna dimensioneringar.

Hur ansöker jag om terrasstillstånd?

Hur ändrar eller återkallar jag ett terrasstillstånd?

 • Om du vill ändra eller återkalla ett terrasstillstånd, skicka e-post till hkr.ulkoilma(a)hel.fi.

Vad kostar tillståndet?

Hur bygger jag en inglasad terrass?

 • Med en inglasad gatuterrass avses ett inglasat eller täckt rumsliknande utrymme i anslutning till en affärslokal, och som används antingen året runt eller endast på sommaren.
 • Följ anvisningarna för inglasade terrasser vid planeringen.
 • Så här ansöker du om tillstånd till en inglasad gatuterrass
 • Prislista och karta (finsk)
 • Utkast till hyresavtal för inglasade terrasser

Bra att veta

 • Beslutsdokument om överlåtelse av allmänna områden för terrassverksamhet under 2014–2021 (YTLK 4.6.2013 § 254)
 • Beslut av nämnden för allmänna arbeten angående inglasade gatuterrasser (YTLK 25.2.2014 § 83): Överlåtelse av allmänna områden för inglasade gatuterrasser året runt under tiden 1.3.2014–31.12.2023 (pdf) (html)
 • Utskänkningstillstånd för terrasser beviljas av Regionförvaltningsverket i Södra Finland.


DELA
06.12.2019 13:06