Hoppa till innehållet

Tomter

Helsingfors stad erbjuder invånarna, företagen och samfunden tomter för deras behov. Även ny mark upphandlas oavbrutet.

Hela stadens organisation förnyas i början av Juni 2017. Utveckling av markegendomen och tomter (tidigare fastighetskontoret) betjänar dem som är intresserade av att arrendera, köpa och sälja tomter.

Kortadress: hel.fi/tomter

Stadsmiljösektorns kundtjänst

Stadsmiljösektorn, Helsingfors stad
Telefonväxel: 09 310  22111 (må—to 8—16, fr 1215)
Besökaddress: Verkstadsgatan 8
E-post: kaupunkiymparisto@hel.fi15.12.2021 15:43

Nu aktuella tomtsökningar och –tävlingar

Helsingfors stad överlåter bostadstomter huvudsakligen utifrån allmänna tomtansökningar. En del av tomterna överlåts utifrån kvalitets- eller pristävlingar som ordnas separat.

Läs mer »

Förnyande av arrendeavtal

Arrendeavtalen gällande bostadstomter som ägs av staden upphör nästa gång år 2020.

Läs mer »