Hoppa till innehållet

Tomter

Helsingfors stad erbjuder invånarna, företagen och samfunden tomter för deras behov. Även ny mark upphandlas oavbrutet.

Hela stadens organisation förnyas i början av Juni 2017. Utveckling av markegendomen och tomter (tidigare fastighetskontoret) betjänar dem som är intresserade av att arrendera, köpa och sälja tomter.

Obs! Vår nya adress är Verkstadsgatan 8 .02.10.2020 13:49

Nu aktuella tomtsökningar och –tävlingar

Helsingfors stad överlåter bostadstomter huvudsakligen utifrån allmänna tomtansökningar. En del av tomterna överlåts utifrån kvalitets- eller pristävlingar som ordnas separat.

Läs mer »

Förnyande av arrendeavtal

Arrendeavtalen gällande bostadstomter som ägs av staden upphör nästa gång år 2020.

Läs mer »