Hoppa till innehållet

Tomter

Helsingfors stad erbjuder invånarna, företagen och samfunden tomter för deras behov. Även ny mark upphandlas oavbrutet.

Hela stadens organisation förnyas i början av Juni 2017. Utveckling av markegendomen och tomter (tidigare fastighetskontoret) betjänar dem som är intresserade av att arrendera, köpa och sälja tomter.

Obs! Vår nya adress är Verkstadsgatan 8.

Kortadress: hel.fi/tomter22.04.2021 20:03

Nu aktuella tomtsökningar och –tävlingar

Helsingfors stad överlåter bostadstomter huvudsakligen utifrån allmänna tomtansökningar. En del av tomterna överlåts utifrån kvalitets- eller pristävlingar som ordnas separat.

Läs mer »

Förnyande av arrendeavtal

Arrendeavtalen gällande bostadstomter som ägs av staden upphör nästa gång år 2020.

Läs mer »