Hoppa till innehållet

Bostadstomter

Helsingfors stad arrenderar ut och säljer tomter för byggande av småhus, flervåningshus och radhus. Staden arrenderar ut och säljer mark för byggande av cirka 2 500 bostäder årligen.

Helsingfors stad överlåter bostadstomter huvudsakligen utifrån allmänna tomtansökningar. En del av tomterna överlåts utifrån kvalitets- eller pristävlingar som ordnas separat. Om man vid en tomtansökning eller -tävling inte hittar någon verkställare för tomterna, överförs tomterna till den kontinuerliga tomtansökan, varifrån alla intresserade kan söka tomterna.

Bostadstomter — Snabbguide för dig som är intresserad av att arrendera aller köpa bostadstomter av Helsingfors stad (pdf)

Kortadress: hel.fi/bostadstomter22.02.2021 13:33