Hoppa till innehållet

Egnahemstomter

För överlåtelse av egnahemstomter för bygge på egen hand ordnas separata tillfällen för tomtansökning. Beroende på tomtläget ordnas allmänna ansökningar om egnahemstomter ungefär vartannat år. I allmänhet blir 50–100 tomter tillgängliga för ansökan.

Kriterierna för överlåtelse av egnahemstomterna fastställs separat innan respektive tomtansökning inleds. De som reserverar tomterna väljs genom lottning. 

Utöver de allmänna ansökningarna om egnahemstomter kan egnahemstomter i undantagsfall även överlåtas genom pristävling. Om inga verkställare för egnahemstomterna hittas vid tomtansökning eller -tävling flyttas tomterna till s.k. fortsatt tomtansökning.
 


Mer information:

Utveckling av markegendomen och tomter, bostadstomter

Juha Heikkilä, ombudsman
Tfn 09 310 70964

Merja Mäkipää, teknisk specialist
Tfn 09 310 36453

e-postaddresser: förnamn.efternamn@hel.fi12.04.2021 08:27