Hoppa till innehållet

Flervånings- och radhustomter

Helsingfors har möjlighet erbjuda tämligen rikligt av flervånings- och radhustomter till olika typer av projekt för bostadsbyggande. Antalet tomter som står buds varierar ändå väsentligt årligen bland annat beroende på detaljplaneläget och tomternas byggduglighet.

Allmänna tomtansökningar

På grund av tomternas stora antal reserveras de flesta tomter på basis av ansökningar i samband med allmänna tomtansökningar. Staden strävar efter att ordna minst en centraliserad, allmän tomtansökning årligen. De allmänna tomtansökningarna riktas till professionella byggherrar och byggare, men de är öppna för alla.

Anmälningsförfaranden

Utöver de allmänna tomtreserveringsrundorna ordnar staden årligen ett varierande antal anmälningsförfaranden. Jämfört med de allmänna tomtansökningarna är omfattningen av dessa förfaranden snävare och de kan riktas bara till bostadsprojekt av en viss typ (till exempel stadssmåhus eller specialboende) och vissa bygginstanser (till exempel gruppbyggherrar).

Ansökningstiderna och -kriterierna för anmälningsförfaranden fastställs från fall till fall.

Kvalitets- och pristävlingar

En del av stadens bostadstomter överlåts genom kvalitets- eller pristävlingar som ordnas särskilt. Dessa tomter är i allmänhet centralt belägna.

Vid kvalitetstävlingar väljs den som reserverar en tomt och verkställer tomten utgående från kvaliteten på skissplaner för byggande av tävlingstomten. Tomtens pris fastställs på förhand.

Vid pristävlingar däremot överlåts tomten till instansen som ger det högsta köperbjudandet. Årligen ordnas i medeltal totalt 5–10 kvalitets- och pristävlingar.

Fortsatt tomtansökning

Tomter för vilka det genom det ovan nämnda överlåtelseförfarandet inte hittats verkställare överförs till s.k. fortsatt tomtansökning.

Det informeras om allmänna tomtansökningar, anmälningsförfaranden och tävlingar på denna webbplats samt i stadens officiella annonsblad och/eller byggbranschens facktidningar (om tävlingar som riktas till professionella byggare/byggherrar).


Mer information:

Utveckling av markegendomen och tomter, bostadstomter

asuntotonttitiedustelut@hel.fi


 15.12.2021 15:45