Hoppa till innehållet

Stadssmåhustomter

Stadssmåhus, dvs. Townhouses, är egnahemshus som byggts i en stadsliknande miljö, oftast på egna separata tomter och fast i varandra. Tomterna är ofta mycket små. Bostäderna som byggs på tomterna är oftast i två eller tre våningar och bostädernas fasader varierar. De har ofta bara ett litet gårdsområde framför eller bakom huset.

Överlåtelse av tomterna

Helsingfors har möjlighet att erbjuda rikligt av stadssmåhustomter för gruppbyggande på egen hand och byggande på entreprenad. Alla stadssmåhustomter som erbjuds i respektive område överlåts främst så att det ordnas en separat tomtansökning, varvid de som reserverar tomterna i regel väljs genom utlottning.

Ansökningsvillkor

Kraven som ställs för mottagarna av tomterna fastställs separat för respektive tomtansöknings vidkommande. Tomterna kan fritt ansökas och de arrenderas i regel ut med en tomt per sökande. För att få en tomt krävs det inte att man etablerar en grupp, är Helsingforsbo eller har en barnfamilj. Tomterna överlåts bara till privatpersoner.

Om man utifrån tomtansökningarna inte hittar arrendatorer för alla tomter överlåts i ansökningsordning de tomter som förblivit lediga. För ögonblicket kan man ansöka om stadssmåhustomter i Alpbyn och Ormusåkern i Malm. Det finns mer information via menyn på sidan.
Mer information:

Utveckling av markegendomen och tomter, bostadstomter

tontti@hel.fi 15.12.2021 15:43