Hoppa till innehållet

Tomtsökningar och -tävlingar

Helsingfors stad överlåter bostadstomter huvudsakligen utifrån allmänna tomtansökningar. En del av tomterna överlåts utifrån kvalitets- eller pristävlingar som ordnas separat. 

Om man vid en tomtansökning eller -tävling inte hittar någon verkställare för tomterna, överförs tomterna till den kontinuerliga tomtansökan, varifrån alla intresserade kan söka tomterna.

Förfaranden vid överlåtelse av bostadstomter:

• Allmänna ansökningar om bostadstomter (ca en gång om året)
• Anmälningsförfaranden (cirka en gång om året)
• Allmänna ansökningar om egnahemstomter (ca vartannat år)
• Fortsatta tomtansökningar (anhängiga hela tiden)
• Anmälnings- och förhandlingsförfaranden (2–3 gånger årligen)
• Pris- och kvalitetstävlingar (1–5 gånger årligen)
 

Nu aktuella tomtsökningar och -tävlingar (på finska)


Kortadress: hel.fi/tomtansokningar25.01.2021 14:09