Hoppa till innehållet

Stadssmåhustomter i Alpbyn

Helsingfors stad erbjuder 47 stadssmåhustomter för enbostadshus och 14 bostadstomter för 2-7 bostäder i Alpbyn för ansökan. För ögonblicket finns det 3 st. tomter kvar att reservera.

Tomterna är huvudsakligen avsedda för stora bostäder och på alla dessa tomter får man enligt detaljplanen bygga högst en bostad. I bygglovsskedet kan man sannolikt tillåta att det dessutom byggs en liten sidobostad.

Tomternas arealer varierar mellan 189 och 270 m² och de har en byggnadsrätt på 140–160 vån.m². På alla våningar i byggnaden och i ekonomibyggnaden får man bygga förråds-, under-hålls-, hobby-, och bastuutrymmen samt balkonger med glasväggar sammanlagt högst
32 vån.m². Utöver våningsytan som markerats på planen får man på tomten, på bostadens för-sta våning eller i ekonomibyggnaden bygga en carport på högst 15 m².

Enligt föreskrifterna utifrån detaljplanen ska man bygga en källare och/eller en vind på tomterna. Ytan av källaren och vinden räknas inte med i byggnadsrätten. I samband med bygglovet kan man godkänna en minimal avvikelse däri att vinden (och källaren) inte byggs. Byggnadernas våningstal är markerat som III½, vilket innebär att man på tredje våningen kan placera ett bostads- eller arbetsutrymme som är hälften av de undre våningarnas yta. Maximala våningstalet för ekonomibyggnaderna är I½, vilket innebär att man på andra våningen i dem kan placera ett bostads- eller arbetsutrymme som är hälften av den undre våningens yta.

När gatan byggdes, byggde man ledningar i förväg till tomten för vatten, avlopp och regnvatten. För byggandet av anslutningarna tas det ut en avgift som anges i bilagan. Stamlinjerna för fjärrvärme finns färdiga nära tomterna men inga tomtanslutningar har byggts.


Kontaktuppgifter:

Fastighetskontor, tomtavdelning

Juha Heikkilä, ombudsman
Tfn (09) 310 70964 
juha.heikkila@hel.fi06.12.2019 12:49