Hoppa till innehållet

Kontors- och industritomter

Tomtenhet arrenderar ut affärs-, kontors- och industritomter på olika håll i staden till företagare.

Arrendetiden av tomter för verksamhetsutrymmen är i allmänhet 30 år. Möjlighet till köp kan innefattas i arrendeavtal. De flesta av tomterna som erbjuds för ögonblicket ligger i Helsingfors norra och nordöstra delar. Tomterna kan fall för fall slås ihop eller delas i mindre.

Företagstomter — Snabbguide för arrende och köp av Helsingfors stads företagstomter (pdf)

Mer information:

Affärs-, kontors- och industritomter
yritystonttitiedustelut@hel.fi

Industritomter
henna.vennonen(at)hel.fi
yritystonttitiedustelut@hel.fi


Kortadress: hel.fi/foretagstomter

 15.12.2021 15:29