Suoraan sisältöön

Till tomtarrendatorer

Fakturering av arrenden

Bankkontot och referensnumren för arrendefakturor ändras den 1 november 2018.

Blankett för ändring av förfallodagen och faktureringsadressen ombes bli skickad per e-post till maanvuokralaskutus(at)hel.fi 
eller per post till:

Helsingfors stad
Utveckling av markegendomen och tomter
Tomtenhet/fakturering
PB 58213 
00099 HELSINGFORS STAD


Arrendeavtal och bokföring:

maanvuokralaskutus(at)hel.fi
Tfn (09) 310 36326

Virtanen Kirsi, team leader
Tfn (09) 310 40346

Kundtjänstens nya kontaktuppgifter (förfallodag den 1 november 2018 eller senare):

Fakturauppgifter, t.ex. betalningsuppskov och dröjsmålsräntor

Helsingfors stads ekonomiförvaltningstjänst
talpa.asiakaspalvelu(at)hel.fi
tfn (09) 310 25300, vardagar kl. 9.00–15.00

Adressändringar och frågor om faktureringsgrunder

Helsingfors stads fakturering av arrenden
maanvuokralaskutus(at)hel.fi
tfn (09) 310 36326, vardagar kl. 9.00–15.00

Drivning:

Nahi  Anne, tillsynsjurist
Tfn (09) 310 64332, 040 827 4624

Tallila Martti, ledande fastighetsjurist
Tfn (09) 310 36449,  050 562 0472

E-postaddresser: förnamn.efternamn(at)hel.fiDELA
06.12.2019 12:50