Hoppa till innehållet

Granskning av ritningar

Ritningarna för stadens arrendetomter granskas före handläggningen av respektive bygglov för att säkerställa att byggnadsritningarna till byggnaderna som byggs på tomten motsvarar tomtens användningssyfte och överenskomna arrendevillkor. Byggnadsritningarna för tomterna granskas vid Lupapiste.fi.

Mer information: www.lupapiste.fi


Granskning av ritningar för Hitas-tomter:

Stadsmiljösektorn, invånartjänster

Hitas-rådgivningen, tfn 09 310 13034


Granskning av ritningar för övriga arrendetomter:

Stadsmiljösektorn, utveckling av markegendomen och tomter

tontti@hel.fi15.12.2021 15:36