Suoraan sisältöön

Tillfällig användning av tomter

Helsingfors stad arrenderar ut tomtmark för tillfälliga behov, till exempel kortvarig lagring. Det finns områden på olika håll i staden som är lämpliga för tillfällig användning. Arrenden varierar efter användningssyftet och läget.

Stadsmiljösektorns tjänster och tillstånd står till tjänst i frågor kring tillfällig användning av områden. Det beviljar bland annat platser för utomhusförsäljning och reklam samt tillstånd för friluftsevenemang.
 

Kontaktuppgifter:

Tjänster och tillstånd, områdens användning 

ulkoilma(at)hel.fi

https://www.hel.fi/helsinki/sv/boende-och-miljo/tomter/tillstond-for-allmanna-omraden/DELA
06.12.2019 12:53