Hoppa till innehållet

Tillfällig användning av tomter


Du kan hyra en ledig tomt för tillfälligt bruk. Man kan hyra tomter till exempel som byggplatsbas, för kortvarig lagring eller för annan verksamhet som stöder byggande.

Hur söker du?

Skicka en ansökningsblankett (pdf, finsk) jämte bilagor per e-post till adressen ulkoilma@hel.fi.

Bifoga följande dokument och uppgifter till ansökan:

  • en karta över området du önskar hyra
  • en beskrivning av användningsändamålet för området
  • ett handelsregisterutdrag (högst 3 månader gammal)

Uppsägningsblanketten (pdf, finsk) för avtalet skickas per e-post till adressen ulkoilma@hel.fi.

Vad kostar det?

Tillfällig uthyrning av en tomt kostar beroende på läget 0,85 e/m²/mån eller 0,65 e/m²/mån. För ett hyresområde över 2 000 m² beviljas en rabatt på 50 procent. Till hyran hör också en hyresgaranti, vars storlek baserar sig på hyrestiden och storleken på hyresområdet.

Bra att veta

  • Hur väl tomten lämpar sig för det föreslagna bruket bedöms skilt från fall till fall.
  • Vid ett avtal som är i kraft tills vidare iakttas en ömsesidig uppsägningstid, som fastställs från fall till fall men varierar från två veckor till sex månader.
  • Hyresgästen är skyldig att själv ansöka om alla nödvändiga myndighetstillstånd (t.ex. från byggnadstillsynen och miljötjänsterna) för sin verksamhet.

Kontaktuppgifter

Vid behov kan du kontakta övervakarna (pdf, finsk) som sköter markuthyrning per telefon under vardagar mellan kl. 10.00–11.30 eller per e-post ulkoilma@hel.fi.


Kortadress: hel.fi/tomter/tillfallig-anvandning25.01.2021 14:16